Bank Spółdzielczy

Serdecznie witamy na stronie internetowej informującej o bankach w Łazach.

Historia bankowości w Łazach

Powojenny rodowód Banku Spółdzielczego w Łazach sięga maja 1950 roku, kiedy to w lokalu Gminnej Rady Narodowej w Łazach odbyło się Walne Zgromadzenie członków spółdzielni pod nazwą Kasa Stefczyka. Obecnych było 23 członków. Członek Zarządu Kasy Stefczyka poinformował Zebranych, że Spółdzielnia przerwała swoją działalność w 1939r. i nie została podjęta do dnia dzisiejszego. Księgi, dokumenty i ruchomy inwentarz został wywieziony z Łaz w roku 1940 przez okupanta.

Walne Zgromadzenie przyjęło statut, według którego dokonano przekształcenia Kasy Stefczyka w Gminną Kasę Spółdzielczą w Łazach z odpowiedzialnością udziałami. Centralą finansową, organizacyjną i rewizyjną Kasy był Bank Rolny. Wybrano Zarząd Spółdzielni. Powołano także pięcio-osobową Komisję Rewizyjną. Walne Zgromadzenie ustaliło udział członkowski, wpisowe i upoważniło Zarząd Kasy do przyjmowania wkładów, otwierania rachunków bieżących oraz ustaliło najwyższą kwotę zobowiązań. Lokalem Kasy był lokal wynajęty w Łazach przy ul. Daszyńskiego.

Od lutego 1953r w GKS zatrudnionych było trzech pracowników: kierownik, księgowa oraz kasjer. Rok 1952 zamknięto nadwyżką. Walne Zgromadzenie ustaliło wpisowe na 5 zł i upoważniło Zarząd do zaciągania zobowiązań. Rok 1953 zamknięto nadwyżką. W roku 1955 wybrano nowy skład Zarządu. Rok ten przyniósł Kasie stratę. W 1956r nowy statut wprowadził nową nazwę – Kasa Spółdzielcza a centralą organizacyjną, finansową i rewizyjną Kasy został Narodowy Bank Polski.

Członków Kasy zobowiązano do wypłacenia co najmniej jednego udziału w wysokości 50zł, wpisowego – 10zł. W 06.1956r powołano przewodniczącego Rady i sekretarza. W kwietniu 1958r Walne Zgromadzenie Delegatów dokonało zmian w statucie Kasy Spółdzielczej. Centralą organizacyjną i rewizyjną został Związek Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych. Rok 1958 zamknięto zyskiem. 55% tej kwoty przeznaczono na fundusz zasobowy, 15% na fundusz rozwoju Spółdzielni, na fundusz budowy szkół, a pozostałe przeznaczono na nagrody dla pracowników, zakup fartuchów służbowych dla pracowników, kupno roweru służbowego i zakup biletów do teatru dla członków Kasy.

Na posiedzeniu Rady Kasy w 1959r dokonano zmiany Przewodniczącego Rady. W kwietniu 1960r Rada ukonstytuowała się w składzie. Rok później Walne Zgromadzenie przyjęło nowy statut oraz regulamin Rady Nadzorczej. Uchwalono : najwyższą sumę zobowiązań, najwyższą kwotę pożyczek z własnych środków, udział członkowski, wybieranie delegatów – 1 na 20 członków, wybór do Rady Nadzorczej – na okres 2 lat 9 członków i 3 zastępców.

Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady w 03.1961r wybrano w głosowaniu jawnym Zarząd w tym składzie działał nieprzerwanie do 1995r. W roku tym nastąpiła kolejna zmiana składu Zarządu.

Dnia 30 marca 2001 roku miało miejsce otwarcie nowej Placówki Bankowej w lokalu Urzedu Miasta i Gminy w Łazach przy ulicy Traugutta 15. 17 listopada Bank Spółdzielczy w Łazach świętował 50. lecie swej działalności.

Bank Spółdzielczy oferuje swoim klientom szeroki zakres produktów bankowych, charakteryzujących się między innymi wysokim poziomem technicznym.
Tutaj znajdą państwo poradnik oraz szczegółowe informacje dotyczące oprocentowania lokat i kredytów w bankach.

Oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Bank spółdzielczy w niezłocistych niekrajowych na cele gospodarcze jest zmienne. Zmiana oprocentowania następuje:

na początku każdego miesiąca, w oparciu o stawkę WIBOR 1M obliczoną jako średnia wartość stawek WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy
na początku dowolnego trymestru, w oparciu o ratę WIBOR 3M policzoną jako średnia wartość WIBOR 3M z trymestru poprzedzającego zawarcie umowy

Dla kredytów obrotowych jest stosowana stawka WIBOR 1M plus marża banku, a dla kredytów inwestycyjnych WIBOR 3M plus narzut banku.