Polacy mniej chętnie zadłużają się na zakup samochodów

Polacy zaciągają coraz mniej kredytów na samochody. Rynek pożyczek wyniósł w drugim kwartale prawie 1,2 mld zł.

To zaś oznacza, że kolejny – drugi już z rzędu – odnotowano (rok do roku) spadek zarówno liczby, jak i wartości kredytów zaciąganych na kupno samochodów. Od kwietnia do końca czerwca banki udzieliły niemal 27 tysięcy pożyczek – ich wartość wyniosła 1,19 mld złotych. Spadek jest bardzo znaczący: Polacy zaciągnęli o 17 proc. mniej pożyczek, zaś spadek pożyczonych kwot wyniósł 7,5 proc.

Łącznie w pierwszym półroczu 2011 roku udzielono 53,8 tys. kredytów na kwotę 2,2 mld zł.

Skąd te spadki? Przede wszystkim jest to wynik spadku transakcji na rynku motoryzacyjnym – Polacy kupują zdecydowanie mniej aut niż w 2010 roku. Z drugiej strony – spadek liczby transakcji może być efektem zaostrzenia przez banki polityki kredytowej: wchodzą w życie kolejne rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, które ograniczają – przynajmniej potencjalnie – liczbę udzielanych kredytów. Dotyczą one zarówno kredytów hipotecznych jak i konsumpcyjnych.

Analitycy oceniają, że Polaków do zaciągania kredytów samochodowych zniechęca również niejasna sytuacja gospodarcza, i niepokojące sygnały dotyczące najbliższej perspektywy – zarówno w Polsce jak i na świecie. Wielu potencjalnych kredytobiorców straciło zdolność kredytową przez rekordowo wysoki kurs franka – spłacanie kredytów hipotecznych blokuje jakiekolwiek rozważania na temat innych kredytów, w tym samochodowych.

Liderem sprzedaży kredytów samochodowych jest Getin Bank. Jego udział w rynku wynosi niemal jedną trzecią, i to zarówno pod względem wartości (32,3 proc.) jak i liczby (31,9 proc.) udzielanych pożyczek. Getin Bank również odczuł spowolnienie rynku (spadek sprzedaży kredytów o 7,7 proc.), ale kolejny w rankingu Open Finanse Santander Consumer Bank zanotował stratę znacznie większą (26,5 proc.).

Jednak nie wszystkie banki odczuły niekorzystną koniunkturę. Sprzedaż kredytów w BNP Paribas wzrosła o 60 proc. – bank awansował w ciągu roku na czwartą pozycję w rankingu. Jeszcze więcej (75 proc.) wzrosła sprzedaż kredytów samochodowych w Alior Banku.

Warto podkreślić, że Getin Bank jest liderem w wartości kredytów zarówno w przypadku aut nowych jak i używanych. Jednak w tym drugim przypadku po prostu miażdży konkurencję, mając 55 proc. udziałów w rynku. Drugi jeśli chodzi o sprzedaż kredytów na samochody używane jest BNP Paribas Bank Polska.
W segmencie aut nowych udział Getin Banku wynosi niecałe 19 proc. i nie ma znaczącej przewagi nad kolejnym – Volkswagen Bank Polska traci do Getinu tylko 3,7 proc.

 Jeśli chodzi o średnią kwotę kredytu, tradycyjnie liderem jest Mercedes Banku. Na rynku aut nowych jest to 101 tys. zł, w używanych zaś 89 tys. złotych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *