Kredyty w czasie kryzysu

Załamanie się systemu kredytowego było jednym z głównych przyczyn powstania ogólnoświatowego kryzysu finansowego, z którym już od kilku lat boryka się większość krajów świata. Jest to chyba zatem zupełnie oczywiste, że w obecnych czasach same zasady udzielania oraz egzekwowania kredytów uległy wielu istotnym zmianom – banki zaczęły się im po prostu znacznie dokładniej przyglądać i doszukiwać się w nich różnych luk. Już kilka lat temu przewidywano, że w chwili obecnej wzięcie kredytu może być tak trudne, jak jeszcze nigdy wcześniej – i trzeba przyznać, że w niemałym stopniu przepowiednie te okazały się prawdziwe.

Kryzys finansowy zmusił banki przede wszystkim do prowadzenia znacznie bardziej restrykcyjnej polityki względem klientów – to właśnie to było jedną z pierwszych widocznych oznak załamania się światowej gospodarki. Banki zaczęły nagle znacznie dokładniej sprawdzać zdolność kredytową klientów i wymagać od nich o wiele większych zarobków, zatem uzyskanie dowolnego kredytu stało się po prostu znacznie trudniejsze. Warto jest jednak zauważyć, że polski rynek kredytowy i tak ucierpiał na kryzysie znacznie mniej, niż miało to miejsce w wielu innych krajach. Przede wszystkim nasz kraj nie zanotował – pomimo wcześniejszych przewidywań oraz zapowiedzi – ujemnego wzrostu gospodarczego, przez co sam rynek finansowy mimo wszystko pozostał w dość dobrej kondycji. W przeciwieństwie do wielu innych krajów, Polacy nadal chętnie zaciągali różne kredyty, choć równocześnie dość istotnej zmianie uległy same ich najpopularniejsze rodzaje. W czasie kryzysu znacznie straciły przede wszystkim różne kredyty hipoteczne, zaś dużo większą popularność zyskały różnego rodzaju kredyty gotówkowe – spowodowane jest to zarówno tym, że banki po prostu znacznie chętniej je udzielają jak i tym, że dla wielu klientów stało się to obecnie po prostu najlepsze rozwiązanie.

Czy kryzys finansowy w rzeczywiście wyraźny sposób wpłynął na rynek kredytowy w naszym kraju? Trudno jest powiedzieć – z jednej strony podczas zaciągania takich usług dało się w ostatnich latach odczuć sporo niedogodności które są nim spowodowane w sposób bezpośredni. Równocześnie jednak w porównaniu do innych krajów nasza sytuacja wcale nie jest aż tak zła. Pomimo widocznego kryzysu rynek kredytowy wciąż się rozwijał, choć nieco „ostrożniej”, zaś z usług tych każdy z nas mógł korzystać bez najmniejszych nawet przeszkód.